hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.com


ekamrubrik

Nyheter

EKAM har utbildat över sammanlagt 1500 företag inom bygg- och anläggningsverksamhet. Dessa företag har som uppgift att under hela byggprocessen leda arbetsmiljöarbetet och att i sitt uppdrag fungera som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P för planering och projektering samt BAS-U för utförandet.

Vi utförde nyligen en konsekvensanalys vid en förändring av villkoren avseende externt buller för FISKARHEDEN TRÄVARU AB. EKAM tillämpar metoder för industri- och arbetsmiljöbuller som säkerställer att de mest kostnadseffektiva åtgärdena tillämpas.

Vi har utfört revision av verksamhetsledningssystem för arbetsmiljö- och säkerhet
OH SAS 18001:2 007 vid Borås Energi och Miljö AB.

Under hösten medverkade företaget vid en MKB - vid BODA SÅG I DALARNA AB.

menyn

EKAM erbjuder erat företag kunskap, erfarenhet och verktyg som en tillgång vid utformning och upprättande av arbetsmiljöplaner samt att åta sig arbetsuppgiften som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U.

Som Certifierad Arbetmiljörevisor kan vi åta oss uppdraget att utföra revision av erat företags ledningssystem för arbetsmiljö- och säkerhet.

menyn

EKAM har i samarbetet med:
VASAB dimensionerat bullerdämpningen av två såglinjer för gipsplattor vid GYPROC, Bålsta. Kundens ljudkrav med ljudgaranti har verifierats.

SWEGON dimensionerat ljuddämpare med ljudkrav av LAq 60 dB(A) för FISKARHEDENS TRÄVARU AB.

JÄRVEN AB dimensionerat en bullerdämpande avskärmning av ströläggningen vid FISKARHEDENS TRÄVARU AB.

BRUKS AB dimensionerat och utformat bullerdämpning av SAVICO barkanläggning med ett gott resultat.

menyn

SAFE WORK - NYHET!
En ny och enklare, effektivare webbaserad utbildning med fokus på att ge entreprenörerna tillräcklig kunskap anpassad till Ert företags specifika regler för arbetsmiljö och säkerhet.

menyn

Samarbetspartners

meny
Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024